Ateşoğulları Sigorta - Trafik Poliçesi
 
#
#
Trafik Sigorta Poliçesi
#

 Poliçe Özellikleri

Motorlu aracın işletmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

#Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır.

#Trafik sigortası motorlu aracın işleteni (Ruhsat Sahibi) adına düzenlenir.

#İşletenin değişmesi halinde mevcut yürürlükteki poliçe iptal edilerek işletene geriye kalan aylar hesaplanarak iade edilir.

#Hasarsızlık indirimi işleten adına devam ettiği için aynı cins bir araç alındığında (2 yılı içerisinde)bu indirim yeni aracına da verilir.    

 Önemli Not: Hasarsızlık indirimi verilebilmesi için poliçenin bitiş tarihinde yenilenmesi zorunludur.

   
#
#
 
 
Ana Sayfa     |     Haberler     |     Hizmetler     |     Ürünler     |     İletişim