Ateşoğulları Sigorta - Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk
 
#
#
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları
#

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

 Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda;

Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması,
Üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi
nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesindeki yasal sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Bazı Durumlar:

Kasıtlı olarak yapılan ya da bilerek neden olunan zarar ve kayıplar,
Sigortalıya bir hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin talepleri,
Deprem, sel, su basması, çığ, heyelan, patlama, yangın, duman, sis, buhar, su, çürüme ve nem alma,vb. nedenlerle oluşan zararlar,
İş durması, kar kaybı,vb. dolaylı zararlar.
Eğitim Kurumları Sorumluluk Sigortası

Anaokulu, kreş, okul ya da üniversite sahip ve işleticilerinin, işletme faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda, okula kayıtlı öğrencilerin zarar görmeleri nedeniyle açılabilecek tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Servis İstasyonu-Tamirhane-Benzin İstasyonu-Garaj/Otopark Sorumluluk Sigortası

Servis istasyonu, tamirhane, benzin istasyonu, garaj ve otoparklarda bulunan üçüncü kişilere ve araçlarına gelebilecek zararlarla ilgili sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Gerekli sürücü belgesine sahip olmaları kaydıyla, sigortalı ya da çalıştırdığı personel tarafından, işletme çevresinde 20 km.lik bir alanda yapılacak deneme sürüşleri ile liftten düşme sonucunda araçta oluşabilecek zararlar nedeniyle araç sahibi tarafından işletme sahibine yöneltilecek sorumluluklar teminata eklenebilir.

Lokanta Sorumluluk Sigortası

İşletme faaliyetlerinden dolayı lokanta sahibi ve/veya işleticisine üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek yasal sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Otel Sorumluluk Sigortası

Pansiyon, motel, oteller ile tatil köylerinde, işletme faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişiler tarafından işletme sahibi ve/veya işleticisine yöneltilebilecek yasal sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Bina Sahip ve Yöneticileri Sorumluluk Sigortası

Konut ve işyeri binaları sahip ve yöneticilerinin üçüncü kişilere verilebilecek zararlara ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. İstenirse, binaların asansör ve otoparklarında meydaa gelecek kazalar sonucu sigortalıya düşecek sorumluluklar da teminat kapsamına eklenebilir.

Reklam Panoları Sorumluluk Sigortası

Reklam pano, levha, tabelaları ile kutularının düşmesi, elektrik kaçırması gibi nedenlerle üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve bedeni zararlara ilişkin sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Muhasebeci, mali müşavir, mühendis, mimar, doktor, eczacı,vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları, oda, birlik, dernek,vb. mesleki kuruluşlara üye olan meslek grupları için yapılır.

Üçüncü kişi: Sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır.
 

   
#
#
 
 
Ana Sayfa     |     Haberler     |     Hizmetler     |     Ürünler     |     İletişim