Ateşoğulları Sigorta - Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası
 
#
#
Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası - Dr.Sigortası
#

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

21.07.2010 Tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası" yürürlüğe girmiş olup acentemizden hemen poliçenizi teslim alabilirsiniz.

 

Ayrıca ihtiyari olarak(Zorunlu olmayan) geniş kapsamlı poliçemizi de satın alabilirsiniz.

Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası-Dr Sigorta

 Anadolu Sigorta, taşıdığınız büyük riskleri düşünerek, siz doktorlara yani sağlık uzmanlarına özel yepyeni bir poliçe hazırladı.


Sizin tabirinizle 'Geniş spekturumlu' bu poliçe, sizi düşünüyor. İstenmeyen hatalara karşı 'Mesleki Sorumluluk Sigortası' ile, talihsiz kazalara karşıysa 'Ferdi Kaza Sigortası' ile sizi güvence altına alıyor.


Maksimum Hizmet Sigortacılığı ile günümüz ihtiyaçlarına ve özel çalışma koşullarınıza uygun şekilde hazırlanan Dr. Sigorta, 'Gündelik Tazminat Teminatı' gibi özel teminatlarla 'Ferdi Kaza' ve 'Mesleki Sorumluluk Sigortası' nı yüksek limitlerde ve en önemlisi de 'bir arada' sunuyor.


Gelin, sadece işinize konsantre olmanız için sizi hastalarınızla baş başa bırakalım. Kafanızı meşgul eden endişeli sorunlardan sizi kurtaralım.


Çünkü size,
hepimizin ihtiyacı var...

Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sağlık uzmanlarının mesleklerini icra ederken yapmış olduğu hatalardan ya da mesleğini gerektiği şekilde yerine getirememelerinden ötürü hastanın ruhsal ve/veya bedensel sağlığının bozulması ya da ölümü nedeniyle sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.


Ferdi Kaza Sigortası
Sağlık uzmanları, gerek meslek yaşamlarında gerekse günlük yaşamlarında gerçekleşebilecek bir kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık risklerine karşı teminat altına alınmakta, tedavi masrafları ve çalışmama neticesinde uğranacak maddi kayıplar da özel koşullar ile teminat kapsamına dahil edilmektedir.


Ölüm Teminatı
Kaza sonucu hemen veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümüne sebebiyet verdiği takdirde geçerli teminattır.


Sürekli Sakatlık teminatı
Kaza Sonucu hemen veya kaza tarhinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığına sebebiyet verdiğinde geçerli olan bir teminattır.


Gündelik Tazminat Teminatı
Kaza sonucu geçici süreyle çalışamayacak duruma düşülmesi halinde uğranacak maddi kayıplar için geçerli olan teminattır. Hastanede yatarak tedavi gerektiren ciddi bir hastalık sonucu uğranacak kayıplar da sağlık uzmanlarının olası mağduriyetleri düşünülerek teminata dahil edilmiştir. Tazminat süresi 30, 60, 90 gün olmak üzere seçilebilir.


Tedavi Masrafları Teminatı
Kaza sonucu ihtiyaç duyulan doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları ve nakil ücretleri ödenir.

HEKİM SİGORTASI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYIN


bilgi ve teklif için tıklayın

   
#
#
 
 
Ana Sayfa     |     Haberler     |     Hizmetler     |     Ürünler     |     İletişim