Anadolu Sigorta - Sağlık Poliçesi
 
#
#
Sağlık Sigortası Paket Poliçeleri
#

Poliçe Özellikleri

#Paket 1: Yatarak tedavi giderlerinizin %100'unu limitsiz olarak karşılar. Üstelik diğer paket seçeneklerine göre daha düşük primlerle, yüksek tedavi giderlerinizden kendinizi koruyabilirsiniz.

#Paket 2: Yatarak tedavi giderlerinizin %100'unu limitsiz olarak, ayakta tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar.*

#Paket 3: Yatarak tedavi giderlerinizin %100'unu limitsiz olarak, ayakta tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar.*

#Paket 4: Yatarak tedavi giderlerinizin %100'unu limitsiz olarak, ayakta tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar.*

#Paket 5: Yatarak tedavi giderlerinizin %100'unu limitsiz olarak karşılar, yatarak ve  ayakta tedavi giderlerinizin %100'unu limitsiz olarak karşılar.*

*Paket 2-3-4 poliçelerinin limitleri Anadolu Sigorta tarafından belirlenen teminatlar olarak verilmektedir. Bu poliçelere ilave olarak Paket 5 de yılda bir kere olmak üzere check-up teminatı anlaşmalı hastanelerde verilmektedir.

   
#
#
 
 
Ana Sayfa     |     Haberler     |     Hizmetler     |     Ürünler     |     İletişim