Ateşoğulları Sigorta - Sağlık Sorular Cevaplar
 
#
#
Sağlık Sigortaları Sorular & Cevaplar
#
Sağlık Sigortaları sıkça sorulan sorular

#Sağlık sigortasından kimler yararlanabilir ? Sağlık sigortalarından, sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesiyle birlikte yararlanabilir.

#Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir.

Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir..

#Sağlık Sigortası Doğum teminatı kapsamı nedir? Doğum teminatı sağlık sigortalarında isteğe bağlı olarak, poliçe limitleri dahilinde verilir. Her sigorta şirketinde bekleme süresi vardır. Sadece yatarak tedavi paketi alınırsa, doğumhane masraflarını, Yatarak+ Ayakta tedavi paketi seçilirse, doğuma ve hamileliğe ilişkin mutad kontrolleri de karşılamaktadır.

Önemli not: Sigorta şirketleri arasında geçişlerde, doğum teminatı hakkı devrolmamakta, ilgili sigorta şirketinin bekleme süresi geçerli olmaktadır.

#Kurumsal ve bireysel poliçeler arasındaki geçişler nasıl değerlendiriliyor ? Her iki uygulamada da, ilk etapta geçiş bilgileri istenir. İlgili sigorta şirketinin Risk kabul yönetmeliği doğrultusunda, sigortalılığa geçiş şartları belirlenerek, kazanılmış hakları isterse muafiyet ve sürprim uygulayarak kabul eder.

Geçişlerde dikkat edilmesi gereken konu, bir önceki sigortalılık vade bitiminden itibaren, 1 ay içerisinde geçiş yapılmalıdır. Sigortaya ara verilmiş sürenin uzaması durumunda, bir önceki poliçeden kazanılan haklar kaybedilerek, standart bekleme süreleri uygulanır.

#18 yaş altı bireyler, tek başına sigortalanabilir mi? Evet Sadece şirketimizde olan bu özellikle 18 yaşından küçükler içinde ayrı bir sigorta yaptırabilirsiniz.

#Kurumsal ve bireysel sağlık sigortalarının prim ve teminatları arasında fark var mıdır? Evet. Kurumsal poliçelerde sigortalı sayısı fazla olduğu için, grup indirimleri uygulanarak daha ekonomik primlere sağlık sigortası teminatı verilmektedir. Ayrıca kurumsal poliçelerde, belirlenebilecek özel şartlar çerçevesinde gruba ait özel bir sağlık poliçesi oluşturulabilir. Bireysel poliçelerde sigorta şirketlerinin belirlediği standart paket ürünlerle teminat verilmektedir.

   
#
#
 
 
Ana Sayfa     |     Haberler     |     Hizmetler     |     Ürünler     |     İletişim